Zajęcia artystyczne i sportoweW zajęciach uczestniczą uczniowie klas 0-I i IV-VI. W ramach zajęć uczestnicy rozwijają umiejętności artystyczne, filmowo-teatralne, malarskie, taneczne i sportowe w zakresie wschodnich sztuk walk. Uczniowie poznają historię dziedzin, techniki, tendencje. Podstawowym celem realizacji tych zajęć jest uwolnienie ekspresji artystycznych i sportowych, które otworzą otworzą nowe możliwości w tym także w zakrsie przyswajania wiedzy szkolnej. Zajęcia wspomagane są przez odwoedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniwie odbędą 3 wyjazdy do instytucji kulturalnych: teatru, opery, szkoły filmowej, oraz zapoznają się z techniką garncarstwa podczas warsztatów plenerowych.

W ramach działania odbywają się nastepujące zajęcia:

1. Warsztaty filmowo-teatralne

2. Warsztaty malarskie

3. Zajęcia karate

4. Zajęcia taneczne

Klub Młogego Odkrywcy ICT w praktyce Zajęcia artystyczne i sportowe Zajęcia integracyjne
Aparat
Więcej...
Chór szkolny
Więcej...
Taniec
Więcej...
karate
Więcej...
Kapitał ludzki ŚBRR Europejski fundusz społeczny
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego