Cele projektuCelem głównym projektu My jak Mstyczów jest:

Podniesienie kompetencji kluczowych u 27 uczniów SP w Mstyczowie w tym 13dz. i 14ch. w okresie od IX 11 do VI 13 poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

Cele szczegółowe to:

Zwiększenie dostępu do dóbr kultury 20 uczniów SP w Mstyczowie w tym 8dz. i 12ch. w okresie od IX 11 do VI 13 poprzez udział w zajęciach chóru szkolnego co podniesie kompetencje kluczowe a tym samym wyniki w nauce.

Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie korzystania i wykorzystywania informacji u 10 uczniów SP w Mstyczowie klasy IV -VI w tym 4dz. i 6ch. w okresie od IX 11 do VI 13 poprzez udział w zajęciach kółka fotograficznego z wykorzystaniem narzędzi ICT.

Upowszechnienie form aktywnego wypoczynku u 27 uczniów SP w Mstyczowie w tym 13dz. i 14ch. w okresie od IX 11 do VI 13 poprzez udział w wycieczkach co podniesie kompetencje kluczowe a tym samym wyniki w nauce.

Umożliwienie udziału 20 uczniom SP w Mstyczowie w tym 10dz. i 10ch w okresie od IX 11 do VI 13 w atrakcyjnych formach zajęć pozalekcyjnych poprzez organizację zajęć kółka tanecznego i zajęć karate co podniesie kompetencje kluczowe a tym samym wyniki w nauce.

Koło fotograficzne Chór szkolny Sekcja taneczna Sekcja karate
Aparat
Więcej...
Chór szkolny
Więcej...
Taniec
Więcej...
karate
Więcej...
Kapitał ludzki ŚBRR Europejski fundusz społeczny
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego