Cele projektuCelem głównym projektu "Szkoła sukcesu" jest:

Wyrównanie szans edukacyjnych wśród 88 uczniów uczących się w SP w Krzcięcicach i SP w Tarnawie w odniesieniu do rówieśników ze szkół miejskich poprzez udział w dodatkowych zajęciach rozwijających uzdolnienia. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014.

Cele szczegółowe to:

Rozwój umiejętności naukowo-technicznych i matematyczno-przyrodniczych u 56 uczniów SP w tarnawie i SP w Krzciecicach w tym 26 dz. i 30 ch. w okresie 2012-14 poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

Rozwój umiejętności informatycznych u 26 uczniów SP w Tarnawie i SP w Krzciecicach w tym 12 dz. i 14 ch. w okresie 2012-14 poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

Rozwój ekspresji artystycznej i sprawności fizycznej u 88 uczniów SP w Tarnawie i SP w Krzciecicach w tym 42 dz. i 46 ch. w okresie 2012-14 poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

Rozwój umiejętności językowych u 32 uczniów SP w Tarnawie i SP w Krzciecicach w tym 17 dz. i 15 ch. w okresie 2012-14 poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

Rozwój umiejętności uczenia się i adaptacja do pracy w grupie u 32 uczniów SP w Tarnawie i SP w Krzciecicach w tym 17 dz. i 15 ch. w okresie 2012-14 poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

Klub Młogego Odkrywcy ICT w praktyce Zajęcia artystyczne i sportowe Zajęcia integracyjne
Aparat
Więcej...
Chór szkolny
Więcej...
Taniec
Więcej...
karate
Więcej...
Kapitał ludzki ŚBRR Europejski fundusz społeczny
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego