Chór szkolnyZadanie realizowane będzie na pod. autorskiego programu od IX 11 do VI 13 w natężeniu 1 raz w tyg. x 90 min z wyłączeniem wakacji. W ramach zadania organizowane będą próby chóru, które będą podstawową formą realizacji. Każda próba będzie organizowana i nadzorowana przez Dyrygenta prowadzącego chór.

Chór szkolnyW ramach zadania planuje się również organizację wyjazdu na występ chóru profesjonalnego (V 12) i wyjazdu do opery (XI 11) oraz organizacja konkursu piosenki szkolnej na zakończenie projektu (VI 13). W ramach zadania zakupione zostaną: 1 kpl. sprzętu nagłaśniającego, 1 odtwarzacz CD, nośnik USB oraz 20 strojów. W zadaniu weźmie udział 20 uczniów SP w Mstyczowie w tym 8 dz. i 12ch. Za zadanie odpowiedzialny będzie Koordynator i Dyrygent. Wskaźnik 152h/grupę,2 wyjazdy na osobę, 1 konkurs. Monitorowanie produktów na podstawie faktur, dzienników zajęć, list obecności. Udział w zajęciach chóru i wyjazdach podniesie komp. w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Koło fotograficzne Chór szkolny Sekcja taneczna Sekcja karate
Aparat
Więcej...
Chór szkolny
Więcej...
Taniec
Więcej...
karate
Więcej...
Kapitał ludzki ŚBRR Europejski fundusz społeczny
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego