Koło fotograficzneZadanie realizowane jest na podstawie autorskiego programu od IX 11 do VI 13 w natężeniu 1 raz w tygodniu x 90 min z wyłączeniem wakacji. W ramach zadania organizowane będą zajęcia warsztatowe z zakresu historii fotografii, technik fot., obsługi sprzętu fot. (aparaty cyfrowe), obróbki zdjęć z wyk. sprzętu ICT i spec. oprogramowania, technik prezentacji w tym multimedialnych. Uczestnicy zajęć będą sami wyszukiwali potrzebne informacje podczas zajęć w pracowni komputerowej.

koło fotograficzneW ramach zadania planuje się prowadzenie warsztatów wyjazdowych plenerowych 4 razy roku po 3 dni (X 11, II i VI 12, III 13). W ramach zadania zostanie uruchomiona strona internetowa szkoły służąca prezentacji zdjęć uczestników zajęć i wyników pracy innych kół. Podsumowaniem będzie wernisaż dla zaproszonych gości (VI 13) oraz organizacja międzyszkolnego konkursu fotograficznego (V 13). Uczniowie odwiedza ponadto 2-krotnie BWA (IX 12 i IV 13). W zadaniu weźmie udział 10 uczniów SP w Mstyczowie w tym 4 dz. i 6ch. Za zadanie odpowiedzialny będzie Sp. ds. mer i opiekun koła. Wskaźnik 152h/grupę, 4 plenery na osobę, 1 konkurs. Monitorowanie produktów na podstawie faktur, list obecności, kart wycieczek, dzienników zajęć. Zajęcia z zakresu obróbki zdjęć prowadzone będą w pracowni wyposażonej w komputery zakupione ze środków EFS w latach 04-06

Koło fotograficzne Chór szkolny Sekcja taneczna Sekcja karate
Aparat
Więcej...
Chór szkolny
Więcej...
Taniec
Więcej...
karate
Więcej...
Kapitał ludzki ŚBRR Europejski fundusz społeczny
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego