Historia szkołyPoczątki szkolnictwa w Mstyczowie w dokumentach kościelnych sięgają połowy XV wieku. Z tamtego okresu znajduje się wzmianka o szkole umiejscowionej przy kościele parafialnym. Z powodu trudności finansowych pod koniec XVIII wieku szkoła przestała istnieć. Dopiero w latach dwudziestych XIX wieku miejscowy proboszcz wznowił działalność Szkoły Podstawowej w Mstyczowie lecz na jej utrzymanie mieszkańcy okolicznych wsi płacili specjalne składki. Do szkoły powszechnej, jak wówczas mówiono, uczęszczały dzieci nie tylko z Mstyczowa ale i z okolicznych wiosek: Białowieży, Jeżowa, Podsadka, Karczowic, Krzelowa, Marcinowic, Przełaju

Na początku była to szkoła dwuklasowa, od roku 1935 została przemianowana na trzyklasową, później sześcioklasową, następnie siedmioklasową, z biegiem czasu ośmioklasową i po reformie znowu sześcioklasową- funkcjonującą do dzisiaj.

Szkoła siedmioklasowa od 1956 roku znajdowała się już w nowym, obecnym budynku. 8 czerwca 2002 roku szkole nadano imię św. Huberta. Cztery lata później tj. 23 września 2006 roku odbyło się uroczyste poświęcenie Sztandaru Szkoły, na którym widnieje patron św. Hubert.

Placówka ta z dniem 31 sierpnia 2011 roku została zlikwidowana uchwałą Rady Gminy Sędziszów. Jednak rodzice dzieci uczęszczających do szkoły nie pogodzili się z tą sytuacją. Wystąpili z prośbą do Fundacji na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacji z Uśmiechem” z Kielc o prowadzenie placówki. Od dnia 1 września szkoła funkcjonuje nadal, jako Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Huberta.

Koło fotograficzne Chór szkolny Sekcja taneczna Sekcja karate
Aparat
Więcej...
Chór szkolny
Więcej...
Taniec
Więcej...
karate
Więcej...
Kapitał ludzki ŚBRR Europejski fundusz społeczny
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego