Sekcja karateSekcja karateZadanie realizowane jest na podstawie autorskiego programu od IX 11 do VI 13 w natężeniu 1 raz w tygodniu x 90 min z wyłączeniem wakacji. W ramach zadania zorganizowana została sekcja karate. Grupa 10 osobowa spotyka się 1 raz w tyg. Grupa nie została podzielona wiekowo aby wypracować integrację i tożsamość u uczniów SP. Sekcja karate realizuje program nauki samoobrony i walki wręcz. W ramach zadania zakupione zostały kimona oraz materace w liczbie 5 szt. Na zakończenie projektu odbędzie sie pokaz walki wręcz. W zadaniu weźmie udział 10 uczniów SP w Mstyczowie (5dz. i 5ch). Za zadanie odpowiedzialny będzie Sp. ds. mer i opiekun sekcji. Łącznie zrealizowanych zostanie 152h wsparcia. Wskaźnik 152h/grupę. Monitorowanie rezultatów odbędzie się na podstawie faktur, list obecności. Udział w atrakcyjny zajęciach sportowych podniesie kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Koło fotograficzne Chór szkolny Sekcja taneczna Sekcja karate
Aparat
Więcej...
Chór szkolny
Więcej...
Taniec
Więcej...
karate
Więcej...
Kapitał ludzki ŚBRR Europejski fundusz społeczny
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego