Bł. Jan Paweł II - patron szkołyWybór patrona, to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły. Patronem powinien być człowiek o najlepszych przymiotach charakteru, którego życie i działalność służą, pokoleniom, Który jest wzorem do naśladowania. To autorytet Reprezentujący treści i wartości bliskie dzieciom i młodzieży. Uczeń powinien identyfikować się z patronem swojej szkoły i mieć do niego emocjonalny stosunek.

Patron Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach, Bł. Jan Paweł II, wielki Polak, niezwykły papież i wspaniały człowiek, z całą pewnością spełnia powyższe kryteria. Pozostał bliski zarówno rodzicom naszych uczniów, którzy byli świadkami Jego pontyfikatu, jak i samym uczniom, dla których wspomnienia o nim są jeszcze żywe. Bolesne doświadczenia dzieciństwa oraz przeżycia wojenne ukształtowały jego silny charakter oraz pełną miłości i szacunku postawę wobec drugiego człowieka, jakże wyraźną w Jego nauczaniu. Jako młody człowiek zadziwiał swoich rówieśników swoja pracowitością, wytrwałością w dążeniu do celów i odwagą. Już wtedy był postacią charyzmatyczną. Był nie tylko pilnym uczniem i studentem, w jakże trudnych czasach, ale też dbał o wszechstronny rozwój zarówno swojego ducha, jak i ciała. Jego liczne zainteresowania, dla których potrafił znaleźć czas, sprawiają, że jako patron, jak i tym mniej zdolnym, ale kochającym sport, góry czy kajaki.

Jan Paweł II jest doskonałym patronem naszej szkoły tym bardziej, że to właśnie dzieci i młodzież ukochał najbardziej. Był jednocześnie wspaniałym nauczycielem i wychowawcą, który nie wahał się stawiać wysokich wymagań a zarazem okazywał wiarę w możliwości młodych ludzi. Czynił to jednocześnie z miłością, której dzieci i młodzież tak bardzo potrzebuje i szuka. Jego oczekiwania i wskazówki były jednoznaczne - ukazywał nade wszystko bezwarunkowa wartość życia ludzkiego oraz godność każdej osoby. Nie bał się podejmować trudnych tematów. Jednocześnie bardzo wiele wymagał również od siebie, o czym świadczą jego przyjaciele i współpracownicy. Jego życie jest przykładem tego, jak można kochać Boga, Ojczyznę i drugiego człowieka. Znaczenie tych wartości Jan Paweł II zawsze podkreślał w swoim nauczaniu.

Papież Jan Paweł II to postać z teraźniejszości, znana nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Pragniemy aby wybór tego wyjątkowego człowieka, tolerancyjnego Chrześcijanina, oddanego Ojczyźnie Polaka na patrona naszej szkoły przyczynił się do kształtowania w naszych uczniach postaw, które są odzwierciedleniem stylu jego życia i treści nauczania. Pragniemy, aby patron naszej szkoły uosabiał wartości uniwersalne, ale bliskie uczniom, nauczycielom i rodzicom, był pomocny w edukacji i wychowaniu kolejnych pokoleń młodzieży.

Klub Młogego Odkrywcy ICT w praktyce Zajęcia artystyczne i sportowe Zajęcia integracyjne
Aparat
Więcej...
Chór szkolny
Więcej...
Taniec
Więcej...
karate
Więcej...
Kapitał ludzki ŚBRR Europejski fundusz społeczny
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego