Armia Krajowa - patron szkołysw. Hubert

Armia Krajowa, w skrócie AK, to konspiracyjna siła zbrojna polskiego państwa podziemnego, działająca w czasie II wojny światowej, okupacji niemieckiej, sowieckiej w granicach sprzed 1 września 1939 roku i poza nimi. Armia Krajowa to najsilniejsza armia podziemna na terenie Europy, jaka działała w tym czasie. Z Armią Krajową wiążą się tak ważne w historii działania zbrojne jak: akcja „Burza”, akcja pod Arsenałem czy powstanie warszawskie.

18 kwietnia 1944 roku w lesie klimontowskim, położonym między Sędziszowem, Piłą i Swaryszowem koło tzw. Tarni, utworzony został oddział partyzancki Armii Krajowej. Pierwsza zbiórka poprzedzająca jego powstanie odbyła się w tym samym miejscu dzień wcześniej. W tym szczególnym dniu utworzenia zbrojnego oddziału partyzanckiego na leśną polanę przybyli: przedstawiciele AK obwodu „Proso” Jędrzejów, podobwodu Sędziszów „Niwa”, placówki „Dwór” Sędziszów i „Miedza” Mstyczów w składzie ppor. Mieczysław Maludziński „Walmiecz”- dowódca dywersji obwodu „Proso”, ppor. Ireneusz Maszczyński „Blondyn” – dowódca dywersji placówki „Dwór”, por. Stanisław Gryń „Nałęcz” – komendant podobwodu „Niwa” , plut. Józef Szczerba „Czołg” – dowódca placówki „Miedza”, ppor. Stefan Rajski „Zryw” i st. Sierż. Stanisław Boryń „Tygrys”. Partyzanci znajdowali się pod dowództwem takich osób jak: Stefan Rowecki “Grot”, Tadeusz Komorowski “Bór”, Leopold Okulicki “Niedźwiadek” . Zastępcami komendanta i szefami sztabu byli: generał Tadeusz Pełczyński “Grzegorz” , pułkownik Edward Bokszczanin “Sęk”. Dokonali oni kilka istotnych przewrotów, m.in. akcja pod Arsenałem.

Dnia 12 maja 2001r. nadano Szkole Podstawowej w Tarnawie zaszczytne i jakże piękne imię – Bohaterów Armii Krajowej. Większość mieszkańców Tarnawy i sąsiednich okolic brała czynny udział w walce z okupantem niemieckim, wykazując przy tym wiele męstwa i ofiarności. Stąd pomysł nadania tak zaszczytnego imienia. Od tej pory cała społeczność szkolna stara się poszerzać swoją wiedzę na temat naszego patrona poprzez aktywny udział w lekcjach, wystawach i uroczystościach szkolnych im poświęconych. Pamiętają o ich grobach na cmentarzu w Tarnawie, Swaryszowie i w całym kraju. Szkole został przekazany również sztandar, który jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

Klub Młogego Odkrywcy ICT w praktyce Zajęcia artystyczne i sportowe Zajęcia integracyjne
Aparat
Więcej...
Chór szkolny
Więcej...
Taniec
Więcej...
karate
Więcej...
Kapitał ludzki ŚBRR Europejski fundusz społeczny
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego