Przyjaciele szkoły

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest jednocześnie obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością... "

Jan Paweł II

Nasze sukcesy i osiągnięcia zawdzięczamy również Przyjaciołom Szkoły, którzy swoim zaangażowaniem i ofiarnością pomagają w realizacji planów. Tytuł „Przyjaciel Szkoły” otrzymują osoby, firmy i instytucje szczególnie zasłużone na rzecz naszej placówki. Ich działania wspierają jej rozwój, w istotny sposób wpłynęły na podwyższenie jakości pracy szkoły, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Umożliwiły organizację wielu imprez, teatrzyków profilaktycznych oraz konkursów o charakterze zarówno szkolnym jak i miejskim.

Chcielibyśmy za to serdecznie podziękować. Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcenna.

Koło Łowieckie Nr 3 "Prawidłowego Myślistwa" w Kielcach

Urząd Miejski w Sędziszowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jędrzejowie

Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Mstyczowie

Koła Gospodyń Wiejskich z Mstyczowa i okolic

Sołectwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.

Policja

Służba Ochrony Kolei

Koło fotograficzne Chór szkolny Sekcja taneczna Sekcja karate
Aparat
Więcej...
Chór szkolny
Więcej...
Taniec
Więcej...
karate
Więcej...
Kapitał ludzki ŚBRR Europejski fundusz społeczny
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego