Przyjaciele szkoły

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest jednocześnie obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością... "

Jan Paweł II

Nasze sukcesy i osiągnięcia zawdzięczamy również Przyjaciołom Szkoły, którzy swoim zaangażowaniem i ofiarnością pomagają w realizacji planów. Tytuł „Przyjaciel Szkoły” otrzymują osoby, firmy i instytucje szczególnie zasłużone na rzecz naszej placówki. Ich działania wspierają jej rozwój, w istotny sposób wpłynęły na podwyższenie jakości pracy szkoły, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Umożliwiły organizację wielu imprez, teatrzyków profilaktycznych oraz konkursów o charakterze zarówno szkolnym jak i miejskim.

Chcielibyśmy za to serdecznie podziękować. Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcenna.

Urząd Miejski w Sędziszowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jędrzejowie

Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie

Koła Gospodyń Wiejskich z Tarnawy i okolic

Sołectwa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.

Policja

Służba Ochrony Kolei

Klub Młogego Odkrywcy ICT w praktyce Zajęcia artystyczne i sportowe Zajęcia integracyjne
Aparat
Więcej...
Chór szkolny
Więcej...
Taniec
Więcej...
karate
Więcej...
Kapitał ludzki ŚBRR Europejski fundusz społeczny
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego