Sekcja tanecznaSekcja tanecznaZadanie realizowane jest na podstawie autorskiego programu od IX 11 do VI 13 w natężeniu 1 raz w tygodniu x 90 min z wyłączeniem wakacji. W ramach zadania zorganizowana została sekcja taneczna. Grupa 10 osobowa spotyka się 1 raz w tyg. Grupa nie została podzielona wiekowo aby wypracować integrację i tożsamość u uczniów SP. Sekcja taneczna realizuje program tańców nowoczesnych tj. hip- hop, break dance itp.. W ramach zadania zakupione zostały stroje do tańca, odtwarzacz CD oraz płyty z muzyką poważną i nowoczesną. Na zakończenie projektu odbędzie sie pokaz tańca nowoczesnego. W zadaniu weźmie udział 10 uczniów SP w Mstyczowie w tym sekcja tańca 10 osób (5dz. i 5ch). Za zadanie odpowiedzialny będzie Sp. ds. mer i opiekun sekcji. Łącznie zrealizowanych zostanie 152 h wsparcia. Monitorowanie rezultatów odbędzie się na podstawie faktur, list obecności. Udział w atrakcyjny zajęciach artystycznych podniesie kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Koło fotograficzne Chór szkolny Sekcja taneczna Sekcja karate
Aparat
Więcej...
Chór szkolny
Więcej...
Taniec
Więcej...
karate
Więcej...
Kapitał ludzki ŚBRR Europejski fundusz społeczny
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego