Wyjazdy edukacyjneWyjazdy edukacyjneW ramach zadania zorganizowane zostaną 4 jednodniowe wyjazdy edukacyjne. Wyjazdy będą miały charakter edukacyjny i będą wspierały proces przyswajania wiedzy z zakresu matematyczno- przyrodniczej: Centrum Nauki Kopernik - XI-XII 11, Muzeum PW -VIII-IX 12, Bałtów III-IV 12 oraz Kurozwęki VI -V 13. W ramach każdej wycieczki organizowany będzie transport, wyżywienie, ubezpieczenie, opieka, bilety wstępu oraz w razie potrzeby przewodnik. W zadaniu weźmie udział 27 uczniów SP w Mstyczowie w tym 13dz. i 14ch. Za zadanie odpowiedzialny będzie Sp. ds. mer. Wskaźnik 4 wycieczki na osobę. Monitorowanie produktów na podstawie faktur, list obecności i kart wycieczek. Udział w wyciecz. podniesie kompetencje mat. i naukowo- techniczne.

Koło fotograficzne Chór szkolny Sekcja taneczna Sekcja karate
Aparat
Więcej...
Chór szkolny
Więcej...
Taniec
Więcej...
karate
Więcej...
Kapitał ludzki ŚBRR Europejski fundusz społeczny
Witryna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego